Xe cân bằng Hoverboard

Xe cân bằng Hoverboard

 • Xe Điện Cân Bằng 6.5inch – Trắng
  7,999,000.00  5,699,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Gold/X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc GEXTEK Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe Điện Cân Bằng 6.5inch phụ kiện cho bạn – Vàng
  7,999,000.00  5,849,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Gold/X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc GEXTEK Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe điện Cân bằng Hoverboard 10inch – Đen (Sao chép)
  12,600,000.00  8,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

  Dòng X-DREX chỉ dành cho các bạn trẻ thích cảm giác thuần phục 1 chú ngựa chiến hoang dã. Vì bản chất đã thông minh, lại thêm phần cực nhạy bén với động cơ siêu mạnh của dòng X-DREX, làm cho khá nhiều người phải ngại khi thấy X-DREX! Có thể chịu va đập nặng, có nhiều màu sắc để chọn lựa.

 • Xe điện Cân bằng Hoverboard 10inch-Flame
  12,600,000.00  8,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

  Dòng X-DREX chỉ dành cho các bạn trẻ thích cảm giác thuần phục 1 chú ngựa chiến hoang dã. Vì bản chất đã thông minh, lại thêm phần cực nhạy bén với động cơ siêu mạnh của dòng X-DREX, làm cho khá nhiều người phải ngại khi thấy X-DREX! Có thể chịu va đập nặng, có nhiều màu sắc để chọn lựa

 • Xe Điện Cân Bằng Hoverboard 6.5 inch
  7,999,000.00  5,699,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Gold/X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc phukienchoban.com Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe Điện Cân Bằng Hoverboard 6.5inch- Xanh dương
  7,999,000.00  5,699,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc GEXTEK Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe điện Cân bằng Hoverboard 8inch-Đen (Sao chép)
  1,000,000.00  7,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

 • Xe điện Cân bằng phụ kiện cho bạn Hoverboard 10inch DREX – Hiphop (Sao chép)
  12,600,000.00  8,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

  Dòng X-DREX chỉ dành cho các bạn trẻ thích cảm giác thuần phục 1 chú ngựa chiến hoang dã. Vì bản chất đã thông minh, lại thêm phần cực nhạy bén với động cơ siêu mạnh của dòng X-DREX, làm cho khá nhiều người phải ngại khi thấy X-DREX! Có thể chịu va đập nặng, có nhiều màu sắc để chọn lựa.

 • Xe Điện Cân Bằng 6.5inch – Trắng
  7,999,000.00  5,699,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Gold/X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc GEXTEK Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe Điện Cân Bằng 6.5inch phụ kiện cho bạn – Vàng
  7,999,000.00  5,849,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Gold/X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc GEXTEK Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe điện Cân bằng Hoverboard 10inch – Đen (Sao chép)
  12,600,000.00  8,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

  Dòng X-DREX chỉ dành cho các bạn trẻ thích cảm giác thuần phục 1 chú ngựa chiến hoang dã. Vì bản chất đã thông minh, lại thêm phần cực nhạy bén với động cơ siêu mạnh của dòng X-DREX, làm cho khá nhiều người phải ngại khi thấy X-DREX! Có thể chịu va đập nặng, có nhiều màu sắc để chọn lựa.

 • Xe điện Cân bằng Hoverboard 10inch-Flame
  12,600,000.00  8,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

  Dòng X-DREX chỉ dành cho các bạn trẻ thích cảm giác thuần phục 1 chú ngựa chiến hoang dã. Vì bản chất đã thông minh, lại thêm phần cực nhạy bén với động cơ siêu mạnh của dòng X-DREX, làm cho khá nhiều người phải ngại khi thấy X-DREX! Có thể chịu va đập nặng, có nhiều màu sắc để chọn lựa

 • Xe Điện Cân Bằng Hoverboard 6.5 inch
  7,999,000.00  5,699,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Gold/X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc phukienchoban.com Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe Điện Cân Bằng Hoverboard 6.5inch- Xanh dương
  7,999,000.00  5,699,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Dòng X-Shine là dòng tiêu chuẩn của phân khúc GEXTEK Châu Á

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

 • Xe điện Cân bằng Hoverboard 8inch-Đen (Sao chép)
  1,000,000.00  7,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

 • Xe điện Cân bằng phụ kiện cho bạn Hoverboard 10inch DREX – Hiphop (Sao chép)
  12,600,000.00  8,599,000.00 

  Availability: In stockOut of stock

  Bảo hành chính hãng 12 tháng, test hàng 14 ngày đổi ngang hàng mới không bù tiền nếu lỗi Kỹ thuật.

  Dòng X-DREX chỉ dành cho các bạn trẻ thích cảm giác thuần phục 1 chú ngựa chiến hoang dã. Vì bản chất đã thông minh, lại thêm phần cực nhạy bén với động cơ siêu mạnh của dòng X-DREX, làm cho khá nhiều người phải ngại khi thấy X-DREX! Có thể chịu va đập nặng, có nhiều màu sắc để chọn lựa.